Modernizacja i przebudowa dróg i placów gminnych w miejscowościach Gminy Milejewo

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

dokumentacja przetargowa

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie terminu składania ofert

—————————————-

Wykonanie i wyznaczenie miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

dokumentacja przetargowa

Informacja o przeznaczeniu kwoty

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

—————————————-