• Wójt Gminy Milejewo – Krzysztof Szumała
  • Skarbnik Gminy – Halina Banach
  • Sekretarz Gminy – Elżbieta Lisowska