• Wójt Gminy Milejewo – Krzysztof Szumała
  • Zastępca Wójta/ Sekretarz Gminy – Elżbieta Lisowska
  • Skarbnik Gminy – Halina Banach