• Wójt Gminy Milejewo – Krzysztof Szumała
  • Skarbnik Gminy – Anna Kiejdo
  • Sekretarz Gminy – Elżbieta Lisowska