• Wójt Gminy Milejewo – Mariola Sznajder
  • Sekretarz Gminy – Elżbieta Lisowska
  • Skarbnik Gminy – Halina Banach