Gmina Milejewo położona jest w centrum Wysoczyzny Elbląskiej. Duże obszary porastają lasy Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej i jego otulina. Rzeźba terenu jest bardzo zróżnicowana, co w połączeniu ze zróżnicowanym krajobrazem stwarza potencjał do rozwoju turystyki.

W skład Gminy Milejewo wchodzi 13 sołectw, których powstanie datuje się na przełomie XIII i XIV wieku. Poza atrakcyjnością krajobrazu istnieją dość dobrze zachowane układy ruralistyczne oraz zabudowa większości wsi.

Gmina Milejewo posiada: