______________________________________________________

Przetarg numer: RG.6840.4.2022.AW

Ogłaszający: Wójt Gminy Milejewo

Rodzaj: Ustny przetarg nieograniczony

Dotyczy: działka nr 91, obręb Majewo, gmina Milejewo o pow. 0,0900 ha

Ogłoszono dnia: 2023-05-26 00:00:00 przez

Data przetargu
2023-06-28 09:30:00

Miejsce
Urząd Gminy Milejewo, ul. Elbląska 47, sala Nr 15

Księga wieczysta
EL1E/00033334/3

Cena wywoławcza
70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) plus podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami

Wadium
5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)

Opis
Nieruchomość położona na terenie gminy Milejewo w obrębie ewidencyjnym Majewo z dostępem do drogi gminnej. Przez działkę przebiega sieć energetyczna oraz telekomunikacyjna. Sieć wodociągowa w zasięgu.

Ogłoszenie

______________________________________________________