______________________________________________________

Przetarg numer: RG.6845.1.2021.AW (pierwszy przetarg)

RG.6845.2.2021.AW (pierwszy przetarg)

Ogłaszający: Wójt Gminy Milejewo

Rodzaj: Ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę

Dotyczy: 1) działka nr 250, obręb Majewo, gmina Milejewo o pow. 4,4500 ha;

                2) działka nr 251, obręb Majewo, gmina Milejewo o pow. 3,6400 ha

Ogłoszono dnia: 2023-07-028

Data przetargu
1) 2023-09-06 09:00:00  (działka nr 250)

2) 2023-09-06 11:00:00 (działka nr 251)

Miejsce
Urząd Gminy Milejewo, ul. Elbląska 47, sala Nr 15

Księga wieczysta
EL1E/00055169/5

Cena wywoławcza

1) działka nr 250, obręb Majewo, gmina Milejewo – czynsz wywoławczy wynosi 132.000,00zł netto stawka roczna plus VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2) działka nr 251 obręb Majewo, gmina Milejewo – czynsz wywoławczy wynosi 108.000,00 zł netto stawka roczna plus VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami

Wadium

1) działka nr 250, obręb Majewo, gmina Milejewo – 13.530,00zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćset trzydzieści złotych 00/100).

2) działka nr 251, obręb Majewo, gmina Milejewo – 11.070,00zł (słownie: jedenaście tysięcy siedemdziesiąt złotych 00/100).

Opis
Nieruchomość (działki nr 250, 251) niezabudowana położona na terenie gminy Milejewo w miejscowości Majewo. Działki inwestycyjne z dostępem do drogi publicznej. Położone w bliskiej odległości od drogi ekspresowej S22 Elbląg – Grzechotki (granica państwa).

Ogłoszenie
Informacja o wyniku

_____________________________________

Przetarg numer: RG.6840.4.2022.AW (pierwsze rokowania)

Ogłaszający: Wójt Gminy Milejewo

Rodzaj: rokowania

Dotyczy: działka nr 91, obręb Majewo, gmina Milejewo o pow. 0,0900 ha

Ogłoszono dnia: 2023-08-11

Data przetargu
2023-09-13 godz. 9.30

Miejsce
Urząd Gminy Milejewo, ul. Elbląska 47, sala Nr 15

Księga wieczysta
EL1E/00033334/3

Cena wywoławcza
70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) plus podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami

Wadium
5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)

Opis
Nieruchomość położona na terenie gminy Milejewo w obrębie ewidencyjnym Majewo z dostępem do drogi gminnej. Przez działkę przebiega sieć energetyczna oraz telekomunikacyjna. Sieć wodociągowa w zasięgu.

rokowania 

Informacja o wyniku rokowań

_____________________________________

Przetarg numer: RG.6840.4.2022.AW (drugi przetarg)

Ogłaszający: Wójt Gminy Milejewo

Rodzaj: Ustny przetarg nieograniczony

Dotyczy: działka nr 91, obręb Majewo, gmina Milejewo o pow. 0,0900 ha

Ogłoszono dnia: 2023-07-07

Data przetargu
2023-08-08 09:30:00

Miejsce
Urząd Gminy Milejewo, ul. Elbląska 47, sala Nr 15

Księga wieczysta
EL1E/00033334/3

Cena wywoławcza
70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) plus podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami

Wadium
5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)

Opis
Nieruchomość położona na terenie gminy Milejewo w obrębie ewidencyjnym Majewo z dostępem do drogi gminnej. Przez działkę przebiega sieć energetyczna oraz telekomunikacyjna. Sieć wodociągowa w zasięgu.

ogłoszenie

informacja o wyniku

______________________________________________________

Przetarg numer: RG.6840.4.2022.AW

Ogłaszający: Wójt Gminy Milejewo

Rodzaj: Ustny przetarg nieograniczony

Dotyczy: działka nr 91, obręb Majewo, gmina Milejewo o pow. 0,0900 ha

Ogłoszono dnia: 2023-05-26 00:00:00 przez

Data przetargu
2023-06-28 09:30:00

Miejsce
Urząd Gminy Milejewo, ul. Elbląska 47, sala Nr 15

Księga wieczysta
EL1E/00033334/3

Cena wywoławcza
70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) plus podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami

Wadium
5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)

Opis
Nieruchomość położona na terenie gminy Milejewo w obrębie ewidencyjnym Majewo z dostępem do drogi gminnej. Przez działkę przebiega sieć energetyczna oraz telekomunikacyjna. Sieć wodociągowa w zasięgu.

Ogłoszenie

Informacja o wyniku (Zamieszczona do dnia 20 lipca 2023r.)

______________________________________________________