1. Komisja Rewizyjna
  Przewodniczący komisji – Joanna Wedeł
  Członek komisji – Elżbieta Kubińska
  Członek komisji – Mirosław Broż
 2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  Przewodniczący komisji – Elżbieta Kubińska
  Członek komisji – Janina Małecka
  Członek komisji – Tadeusz Felczak
 3. Komisja do spraw Społecznych,Przestrzegania Prawa, Ładu i Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej
  Przewodniczący komisji – Aleksander Szewczyk
  Członek komisji – Urszula Gajewska
  Członek komisji – Edyta Fordon
  Członek komisji – Dariusz Dziąbkowski
 4. Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Planowania
  Przewodniczący komisji – Wioletta Ochnik
  Członek komisji – Marta Szczepanik
  Członek komisji – Paweł Karabela
  Członek komisji – Ewa Szymczak
  Członek komisji – Beata Szczerba