Nowy wzór deklaracji

Informujemy wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Milejewo, że od 25 marca 2024 roku obowiązuje nowy wzór deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Uchwała nr XLVII/311/2024 Rady Gminy Milejewo z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy).
Zmiany wynikają z nowelizacji ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 556; ost. zm. Dz. U. z 2023 r. poz. 1059).
Zmiana weszła w życie 25 marca 2024 r.
Od tej pory wszelkie zmiany mające wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  (m.in. zwiększenie/zmniejszenie liczby osób, kompostowanie odpadów) należy składać na nowym formularzu.
Wzór deklaracji dostępny jest do pobrania poniżej, a także w siedzibie Urzędu Gminy Milejewo (pokój nr 18).

 

 

UWAGA!

Nie ma potrzeby składania nowej deklaracji, jeśli nie nastąpiły zmiany, które wpływają na wysokość miesięcznej opłaty.

 

Do pobrania:

deklaracja nowa 2024  – plik .pdf

deklaracja nowa 2024 – plik .doc