Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej Gminy Milejewo oraz redukcja emisji CO2 do atmosfery
poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej.

 

Efektywność energetyczna

Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

dofinansowanie projektu “Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Gminie Milejewo”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Całkowita wartość Projektu wynosi 336 326,28 zł

Współfinansowanie UE w kwocie: 285 877,34 zł

Wkład własny w kwocie: 50 448,94 zł

 

Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Milejewo:

  • Szkoła Podstawowa w Milejewie instalacja fotowoltaiczna o mocy nie mniejszej niż 14,48 KWp
  • Budynek świetlicy Pomorska Wieś instalacja fotowoltaiczna o mocy nie mniejszej niż 14,34 KWp
  • Urząd Gminy w Milejewie instalacja fotowoltaiczna o mocy nie mniejszej niż 19,2 KWp

 

www.mapadotacji.gov.pl