Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2024

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

Zmiany do Planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023