www.mapadotacji.gov.pl

 

„Budowa miasteczka rowerowego stacjonarnego wraz z doposażeniem w urządzenia z zakresu edukacji komunikacyjnej – w Szkole Podstawowej w Milejewie”

Beneficjent: Gmina Milejewo
Główny Cel projektu: zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Milejewie w obiekty i urządzenia z zakresu edukacji komunikacyjnej.