24.11.2023r. – „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych  na terenie Gminy Milejewo w latach 2024 – 2025”
Ogłoszenie o wyniku postępowania – plik do pobrania
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – plik do pobrania
Informacja o wyniku – plik do pobrania
przeznaczenie kwoty – plik do pobrania
OGŁOSZENIE- plik do pobrania

SWZ – plik do pobrania

______________________________________________

17 listopada 2023r. – „Remont drogi nr 106002N położonej na działkach ewidencyjnych nr 47 i 190/12, obręb Piastowo, gmina Milejewo położonej w miejscowości Piastowo”
Zaproszenie do składania ofert – plik do pobrania

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA –  plik do pobrania

______________________________________________

20 października 2023r. –  Remont – droga nr 106002N położona na działkach ewidencyjnych nr 47 i 190/12, obręb Piastowo, gmina Milejewo
Zaproszenie do składania ofert – plik do pobrania

brak ofert (nierozstrzygnięty)

______________________________________________

12 październik 2023 r. –  „Zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych w sezonie zimowym 2023/2024, na terenie Gminy Milejewo”
Zaproszenie do składania ofert – plik do pobrania
Informacja o wyniku – 24.10.2023r. –  plik do pobrania

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – 13.11.2023r.-  plik do pobrania

___________________________________________________
12 październik 2023 r. – „Dostawa pelletu w sezonie grzewczym 2023/2024 dla potrzeb Gminy Milejewo

Ogłoszenie o wyniku postępowania – plik do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – 31.10.2023r.plik do pobrania

Informacja o wyniku -27.10.2023r. – plik do pobrania

przeznaczenie kwoty – plik do pobrania

Pytania i odpowiedzi do SWZ  – 13.10.2023r. –  plik do pobrania

OGŁOSZENIE – plik do pobrania
SWZ – plik do pobrania

  ____________________________________________________

05 października 2023r. –  Remont – droga nr 106002N położona na działkach ewidencyjnych nr 47 i 190/12, obręb Piastowo, gmina Milejewo
Zaproszenie do składania ofert – plik do pobrania
Informacja o wyniku – plik do pobrania
  ____________________________________________________
27 września 2023r. – „Roboty budowlano-konserwatorskie wieży kościoła parafialnego w Milejewie”
Zaproszenie do składania ofert – plik do pobrania 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – 31.10.2023r.plik do pobrania

  ____________________________________________________

19 września 2023r.    „Remont pętli autobusowej położonej w miejscowości Milejewo”

Zaproszenie do składania ofert – plik do pobrania

szkic sytuacyjny –  plik do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – plik do pobrania

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIAplik do pobrania

____________________________________________________

16 sierpnia 2023r.     „Remont pętli autobusowej położonej w miejscowości Milejewo”

Zaproszenie do składania ofert – plik do pobrania

szkic sytuacyjny- plik do pobrania

Informacja o wyniku – brak ofert (nierozstrzygnięty)

_____________________________________________________

„Budowa miasteczka rowerowego stacjonarnego wraz z doposażeniem w urządzenia z zakresu edukacji komunikacyjnej – w Szkole Podstawowej w Milejewie”
RG.271.9.2023.AW

OGŁOSZENIE- ogłoszenie
SWZSWZ miasteczko rowerowe
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY – PFU

zmiany do SWZ Budowa miasteczka rowerowego

ogłoszenie o zmienie ogłoszenia RG_271_9_2023

PRZEZNACZENIE KWOTY – plik do pobrania
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT –plik do pobrania
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – plik do pobrania
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA – plik do pobrania

 _____________________________________________________ 

„Budowa miasteczka rowerowego stacjonarnego wraz z doposażeniem w urządzenia z zakresu edukacji komunikacyjnej – w Szkole Podstawowej w Milejewie”
RG.271.7.2023.AW

Ogłoszenie o zamówieniu:

OGŁOSZENIE- RG.271.7.2023 ogłoszenie
SWZSWZ miasteczko rowerowe
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY – plik do pobrania
PRZEZNACZENIE KWOTY – plik do pobrania
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – plik do pobrania
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU – plik do pobrania
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU – plik do pobrania

_____________________________________________________

„Budowa miasteczka rowerowego stacjonarnego wraz z doposażeniem w urządzenia z zakresu edukacji komunikacyjnej – w Szkole Podstawowej w Milejewie”
RG.271.6.2023.AW

Ogłoszenie o zamówieniu:

OGŁOSZENIE- plik do pobrania
SWZplik do pobrania
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY – plik do pobrania
PRZEZNACZENIE KWOTY – plik do pobrania
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – plik do pobrania
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU – plik do pobrania
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU – plik do pobrania

_____________________________________________________

Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Kamiennik Wielki
RG.271.4.2023.AW

Ogłoszenie o zamówieniu:
OGŁOSZENIE – plik do pobrania
SWZ – plik do pobrania
DOKUMENTACJA:
Szczegółowe_Specyfikacje_Techniczne
Projekt_Zagospodarowania_Terenu:
PB_I.1.PZT_Opis_Techniczny
PB_I_1_1_Plan Orientacyjny PZT
PB_I_1_2_PZT
1. Układ drogowy
Przedmiar – DR
PB.III.1.BIOZ
PB_I_1_1_Plan Orientacyjny
PB_I_1_2_Plan Sytuacyjny
PB_I_1_3_Profil Podłużny
PB_I_1_4_Przekroje Normalne
PB_I_1_5.1_Przekroje_Poprzeczne
PB_I_1_5.2_Przekroje_Poprzeczne
PB_I_1_5.3_Przekroje_Poprzeczne
PB_I_1_6_Plan Sytuacyjny_SOR
PB_II.1.UD_Opis_Techniczny
2. Projekt oświetlenie
PRZEDMIAR – oświetlenie drogowe
E-2 – Schemat oświetlenia v1.9-PB_I_2_2_Oświetlenie drogowe
PB.III.1.BIOZ
PB.III.2.załączniki
PB_I.1.PZT_Opis_Techniczny
PBI_1_1_Plan Orientacyjny PZT
PB_I_1_2_PZT
PB_II.2.Opis_Techniczny_v3
PB_II_2_1_Plan Sytuacyjny – Oświetlenie
PB_III.2.Załączniki_Uzgodnienia
Przekroje_w_miejscu_slupow_v2-E-3
Przeznaczenie_kwoty

Informacja z otwarcia ofert: pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: pobierz
Ogłoszenie o wyniku postępowania: pobierz

_____________________________________________________