Odbiorcom sprzętu komputerowego ( laptopów) otrzymanych w ramach projektu grantowego  „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w Rozwoju Cyfrowym – Granty PPGR” przypomina się o złożeniu do Urzędu Gminy Milejewo  w terminie do 30 czerwca 2023 r. oświadczenia o posiadaniu w/w sprzętu.

Oświadczenie stanowi załącznik do procedury monitorowania efektów projektu grantowego, zgodnie z Zarządzeniem Nr 59/22 Wójta Gminy Milejewo
z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie procedury monitorowania efektów projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w Rozwoju Cyfrowym – Granty PPGR” w Gminie Milejewo.

Oświadczenie

Procedura monitorowania efektów projektu grantowego