Nowy wniosek o preferencyjny zakup węgla obowiązuje od 1 stycznia 2023r.

Procedura dystrybucji węgla na terenie Gminy Milejewo oraz koszt zakupu węgla pozostają bez zmian.

 

wniosek_o_preferencyjny_zakup_wegla w 2023 roku

 

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH z dnia 1 grudnia 2022 r. 1zmieniającym rozporządzenie w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego mieszkańcy, którzy nie dokonali zakupu preferencyjnego węgla
w 2022r.,

Ustala się, że ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi:

1) do dnia 31 grudnia 2022 r. – nie więcej niż 1500 kg;
2) od dnia 1 stycznia 2023 r. – nie więcej niż 1500 kg. 2.

 

W przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego
albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1500 kg,
to ilość paliwa stałego niezakupionego w ramach limitu na 2022r.,
powiększa limit na rok 2023.