Informujemy, iż od listopada 2022 roku, mieszkańcy Gminy Milejewo mogą oddawać odpady komunalne do Zakładu Utylizacji Odpadów przy ul. Mazurskiej 42 w Elblągu. Zasady funkcjonowania PSZOK określa regulamin (Regulamin Korzystania z Puntu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Milejewo)

Przyjmowanie odpadów od mieszkańców gminy jest bezpłatne, pod warunkiem przedstawienia odpowiedniego oświadczenia (Załącznik nr 2 do Regulaminu Korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Milejewo).

Rodzaje odpadów, które mogą być oddawane do PSZOK określa Załącznik nr 1 do Regulaminu Korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Milejewo.

Jednocześnie informujemy, iż dotychczas działający Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kamienniku Wielkim został zlikwidowany. Prosimy oddawać odpady do ZUO.

Zbiórki odpadów wielkogabarytowych wystawianych przy nieruchomościach będą odbywać się zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych firmy CLEANER.

 

Punkt gromadzenia odpadów niebezpiecznych (zielony kontener) został przeniesiony.

Nowa lokalizacja kontenera: przy budynku Pomorska Wieś 40.