Wójt Gminy Milejewo

ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze-Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejewie.

Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Milejewo, ul. Elbląska 47, 82-316 Milejewo

Stanowisko pracy: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejewie

 do pobrania:

ogloszenie nabór na wolne stanowisko kierownicze

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE (1)

OŚWIADCZENIE

Klauzula informacyjna (1)