Poniżej publikujemy pismo Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie dotyczące bezpiecznego i właściwego stosowania środków ochrony roślin

 

Pszczoły 2024