Urząd Gminy Milejewo informuje, że w 2024 roku decyzje podatkowe w podatku od nieruchomości, podatku rolnym lub podatku leśnym, zamiast odręcznego podpisu będą zawierały nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem osoby upoważnionej do jej wydania.

Rozwiązanie takie dopuszcza obowiązujący przepis art. 210 §1a. Ordynacji podatkowej w brzmieniu:

Decyzja w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym lub podatku leśnym, w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, sporządzona z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, może zamiast podpisu własnoręcznego osoby upoważnionej do jej wydania, zawierać podpis mechanicznie odtwarzany tej osoby lub nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania.

Decyzje podatkowe opatrzone powyżej opisanym podpisem maja taki sam walor ważności, jak decyzje podpisywane dotychczas odręcznie i posiadają wszystkie wymagane prawem elementy.