W każdym powiecie (z wyłączeniem miast na prawach powiatu) gmina
do 20 tys. mieszkańców z największą frekwencją w wyborach do Sejmu
i Senatu, otrzyma 1 milion złotych dotacji na termomodernizację, remont
i wyposażenie remizy strażackiej.

Profrekwencyjna inicjatywa Ministerstwo Klimatu i Środowiska
oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ogłoszona została
w środę 26 września przez minister klimatu i środowiska Panią Anna Moskwa oraz komendanta głównego PSP gen. brygadiera Andrzeja Bartkowiaka, podczas konferencji prasowej w Komendzie Głównej PSP.