OFERTA PRACY

Wójt Gminy Milejewo poszukuje kandydata do pracy na stanowisku
„Opiekun kompleksu boisk ORLIK” w Milejewie.

 

 1. Forma i okres zatrudnienia:

Umowa zlecenie na okres od kwietnia to października 2023r.

 1. Czas pracy:

Praca w godzinach popołudniowych i w weekendy. Łącznie 20 godz. tygodniowo zgodnie z ustalonym harmonogramem.

 1. Wymagania niezbędne:
  1. ukończony 18 rok życia i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  2. niekaralność za przestępstwa umyślne;
  3. mile widziane: posiadanie kwalifikacji i uprawnień do organizowania
   i prowadzenia zajęć sportowo- rekreacyjnych.

 

Osoby zainteresowane prosimy o osobisty kontakt
z Urzędem Gminy Milejewo
pod numerem telefonu 55 231 22 84 lub 55 231 22 82.