Po trzyletniej przerwie spowodowanej pandemią wznowiliśmy konkurs na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną. Tradycyjnie, organizatorem konkursu był Wójt Gminy Milejewo – Krzysztof Szumała.

W tegorocznej edycji konkursu mieszkańcy dostarczyli osiem palm, które podlegały ocenie przez powołaną w tym celu komisję. Komisja oceniając palmy zwracała uwagę przede wszystkim na spełnienie wymogów regulaminowych.

Laureatem konkursu został Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Milejewie, drugie miejsce przypadło Sołectwu Majewo, trzecie miejsce dla Przedszkola Samorządowego w Milejewie i Sołectwa Zajączkowo. Stowarzyszenie „Można Więcej” z Huty Żuławskiej, świetlica w Zalesiu i Hucie Żuławskiej otrzymują wyróżnienia.

Nagroda specjalna w IV edycji konkursu przypadła Sołectwu Milejewo.

Nagrody ufundowane zostały przez Wójta Gminy Milejewo – Krzysztofa Szumałę a fundatorem nagrody specjalnej był Ksiądz Proboszcz – Sławomir Nita, któremu serdecznie dziękujemy za włączenie się w organizację konkursu.

Tradycyjnie palmy zostały przeniesione w procesji Niedzieli Palmowej do kościoła w Milejewie a wręczenie nagród odbyło się w Urzędzie Gminy Milejewo.

Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom Konkursu na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną, Księdzu Proboszczowi Sławomirowi Nita i komisji konkursowej.

Zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach organizowanych przez Milejewski Samorząd.