Rolnicy, którzy chcą skorzystać z bezpłatnej pomocy doradcy W-MODR przy wypełnianiu E-wniosku
o dopłaty bezpośrednie prosimy o kontakt w celu umówienia spotkania.

Doradca Paulina Chlewińska – 665 893 230