Stosowanie środków ochrony roślin w nieodpowiedni sposób stwarza zagrożenie dla ludzi, zwierząt oraz dla środowiska naturalnego, dlatego należy zachować szczególną ostrożność.

Zgodnie ustawą o środkach ochrony roślin użytkownicy profesjonalni zobowiązani są do:

  • stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem integrowanej ochrony roślin;
  • prowadzenia chemicznej ochrony w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałania znoszeniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu;
  • planowania stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie mogą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.

Więcej informacji:

http://piorin.gov.pl/gi-aktualnosci/bezpieczne-stosowanie-srodkow-ochrony-roslin,493.html

Stosowanie środków ochrony roślin