U W A G A  !

DYSTRYBUCJA MASECZEK

ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW GMINY MILEJEWO PO ODBIÓR DARMOWYCH MASECZEK OCHRONNYCH

 MASECZKI MEDYCZNE – PO 7 SZT. NA OSOBĘ

SĄ DO ODBIORU U SOŁTYSA

 OSOBY MAJĄCE PROBLEM Z DOTARCIEM

DO SOŁTYSA ZE WZGLĘDU NA NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ, CHOROBĘ LUB PODESZŁY WIEK PROSZONE SĄ O KONTAKT POD NR TELEFONU

604  814  212

 

Do mieszkańców Milejewa dotrą strażacy OSP Milejewo.