Wójt Gminy Milejewo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw ochrony środowiska, gospodarki odpadami i ochrony zwierząt

Ogłoszenie o naborze Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Kwestionariusz osobowy Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie Oświadczenie