Komputery z internetem dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Rusza nabór wniosków

4 października – rusza nabór wniosków w programie wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Budżet: 80 milionów złotych. Nabór potrwa do 5 listopada. 

Gmina Milejewo w ramach programu Polska Cyfrowa wnioskuje do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o grant na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem dla uczniów z rodzin byłych pracowników PGR z przeznaczeniem ich do nauki zdalnej.

Mieszkańcy w/w miejscowości zainteresowani otrzymaniem komputerów zobowiązani są do składania zamieszczonych poniżej oświadczeń do Urzędu Gminy Milejewo w terminie do dnia 29 października 2021 r.

Druki do pobrania w Urzędzie Gminy Milejewo, lub w załącznikach poniżej:

Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego https://www.gov.pl/attachment/b5b5e055-c6ef-4f51-ad58-f350cfceee96

Wzór oświadczenia osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu https://www.gov.pl/attachment/b3886508-2477-4097-ab75-8e42416d6b01

Cele programu to przede wszystkim:

  • przeciwdziałanie nierównościom społecznym,
  • cyfryzacja terenów popegeerowskich,
  • poprawa jakości życia mieszkańców,
  • rozwój cyfrowy dzieci i młodzieży z rodzin byłych pracowników PGR.

Projekt pozwoli sfinansować zakup sprzętu oraz dwuletni dostęp do internetu. Sprzęt trafi do około 20 tysięcy dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Na każdy zestaw – komputer i internet – pomysłodawcy programu przeznaczą do 3,5 tys. złotych

Więcej informacji na gov.pl/cppc/wsparcie-ppgr

Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy Milejewo  (pokój nr 13) w terminie  do 29 października 2021 r.

(w godzinach pracy urzędu).

Informacje na temat projektu można  także uzyskać w Urzędzie Gminy Milejewo  pod numerem telefonu:

55 2312284

Uwaga! Złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania wsparcia w ramach projektu!

Zmiany w dokumentacji konkursowej wprowadzone przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa skutkować mogą wprowadzeniem zmian w udostępnianych formularzach i koniecznością przedłożenia dodatkowych dokumentów czy informacji.