Poradnik “Pięć kroków do bezpiecznej uprawy owoców i warzyw: promocja zdrowia poprzez zmniejszanie ryzyka skażenia mikrobiologicznego” promuje zrozumienie zależności pomiędzy
zdrowiem ludzi, zwierząt i środowiskiem oraz tego, w jaki sposób błędy w dobrych praktykach higienicznych w jednym sektorze mogą wpływać na inne dziedziny życia. 

 

 

Znaczenie owoców i warzyw w pełnowartościowej i zdrowej diecie jest dobrze znane, a w ostatnich latach konsumenci byli zachęcani do spożywania większej ilości tych produktów. Dla wielu krajów, w szczególności krajów rozwijających się, produkty te stały się cennym towarem. Jednocześnie zwiększają się problemy z bezpieczeństwem żywności związane ze spożyciem świeżych owoców i warzyw skażonych mikroorganizmami. Odkryte w ostatnim czasie ogniska chorób pochodzenia pokarmowego związane ze spożyciem zielonych warzyw liściastych, pomidorów, kiełków i zielonej papryki wyraźnie pokazują, że spożywanie zanieczyszczonych owoców i warzyw stanowi jedno z największych źródeł chorób pochodzenia pokarmowego. Niezbędne jest podjęcie w odpowiednim czasie działań mających na celu zminimalizowanie skażenia mikrobiologicznego świeżych owoców i warzyw.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Gminy Milejewo do zapoznania się z poradnikiem opracowanym przez WHO dla Europy we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym.

Pięć kroków do bezpiecznej uprawy owoców i warzyw promocja zdrowia poprzez zmniejszanie ryzyka skażenia mikrobiologicznego