Wójt Gminy Milejewo

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości dochodów.

Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Milejewo, ul. Elbląska 47, 82-316 Milejewo

Stanowisko pracy: urzędnicze stanowisko do spraw księgowości dochodów.

 

Ogłoszenie o naborze

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE (1)-skonwertowany

OŚWIADCZENIE-1