Rada Programowa Plebiscytu Orły Polskiej Przedsiębiorczości przyznała Gminie Milejewo zaszczytny tytuł „Gmina Roku 2020”
Decyzją Rady Programowej, Wójt Gminy Milejewo – Krzysztof Szumała otrzymał tytuł „Wójt Roku”.
Wraz z tytułami otrzymaliśmy statuetki „Orzeł Polskiego Samorządu 2020”.
Wszystko zaczęło się od nominacji, którą otrzymaliśmy od Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców. W uzasadnieniu podano, że nominacja Gminy Milejewo jest wynikiem nienagannej polityki w zakresie uczciwości i rzetelności oraz działań zmierzających do wzrostu jakości życia mieszkańców i wzrostu pozycji Gminy w regionie.
Bardzo dziękuję Radnym Gminy Milejewo, Pracownikom Urzędu, Kierownictwu i Pracownikom jednostek organizacyjnych Gminy Milejewo, stowarzyszeniom, Ochotniczym Strażom Pożarnym, Sołtysom i Radom Sołeckim oraz Mieszkańcom naszej gminy. Bez Państwa zaangażowania nie byłoby tego wspólnego sukcesu.
Przyznane nagrody są motywacją, ale również zobowiązaniem do dalszej wspólnej pracy dla dobra Mieszkańców Gminy Milejewo.