Urząd Gminy Milejewo

w nawiązaniu do pisma

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

przekazuje następujące informacje:

Centrum Projektów Polska Cyfrowa odpowiedzialne za realizację Programu operacyjnego Polska Cyfrowa, utworzyło dedykowany adres e-mail: bialaplama@cppc.gov.pl służący do zgłaszania białych plam tj. adresów, które nie zostały uwzględnione/zostały pominięte w interwencji w ramach I osi priorytetowej „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Kierowanie zgłoszeń na wskazany adres pozwoli sprawniej obsługiwać Państwa wnioski, a także kompleksowo zbadać istniejące w tym zakresie niedoskonałości rynku.

Poniżej link do strony, gdzie można sprawdzić czy dany adres został uwzględniony

https://www.nexera.pl/pl/map