Informacja dotycząca nowych przepisów w zakresie odprowadzania ścieków z przelewów burzowych kanalizacji ogólnospławnej