Bezpłatne spotkanie informacyjne „Fundusze Europejskie na podnoszenie kwalifikacji”

Spotkanie adresowane jest do przedsiębiorców oraz osób fizycznych zainteresowanych tematyką wsparcia finansowego na podnoszenie kwalifikacji zawodowych. W trakcie spotkania omówione zostaną najważniejsze warunki i zasady ubiegania się o wsparcie finansowe na podniesienie kwalifikacji zawodowych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021 – 2027.

Termin spotkania: 15 maja 2024 r. godz. 10:00 –12:30

Miejsce spotkania: Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka, Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest:

  • wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 10.05.2024,
  • potwierdzenie e – mail zakwalifikowania się na spotkanie przesłane przez organizatora

 

Link do spotkania oraz formularza zgłoszeniowego: https://funduszeeuropejskie.warmia.mazury.pl/artykul/438/fundusze-europejskie-na-podnoszenie-kwalifikacji-paslek

 

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnościami – prosimy, poinformuj nas o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone, a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie  o nieobecności na spotkaniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa. Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.

Więcej informacji:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu,
tel.: 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16,
e-mail: pife.elblag@warmia.mazury.pl