Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Milejewie przystąpił do “Programu Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością”