Prezes Rady Ministrów z dniem 19 stycznia 2024r.
wyznaczył do pełnienia funkcji Wójta Gminy Milejewo
Panią Annę Kowalską.

 

Wieloletnie doświadczenie na stanowisku Sekretarza Gminy Milejewo
pozwoli utrzymać ciągłość właściwego funkcjonowania Urzędu Gminy
oraz pozostałych jednostek na terenie Gminy Milejewo
do momentu objęcia stanowiska przez nowego Wójta Gminy
wybranego w nadchodzących wyborach samorządowych.

DOKUMENT