W związku z nastaniem sezonu zimowego Urząd Gminy w Milejewie przypomina właścicielom i zarządcom nieruchomości o charakterystycznych dla niego zagrożeniach bezpieczeństwa ludzi
i mienia oraz związanych z nimi obowiązkami osób władających obiektami budowlanymi.

Właściciele i zarządcy obiektów budowlanych zobowiązani są do usuwania z dachów zalegającego śniegu, sopli, brył, nawisów śniegowych i lodowych, które mogą grozić zarwaniem się konstrukcji lub spadnięciem na przebywające pod nimi osoby. Drugim z zagrożeń jest niewłaściwy stan przewodów kominowych i wentylacji budynków, ich niewłaściwe utrzymanie zagraża powstaniem pożaru oraz zatruciem tlenkiem węgla. Zgodnie z przepisami kontrole stanu technicznego  przewodów kominowych przeprowadzają wyłącznie osoby posiadające kwalifikacje mistrza kominiarskiego.