Poniżej przekazujemy informację Inspekcji Weterynaryjnej Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Olsztynie w związku z zagrożeniem ptasią grypą:

“W związku ze zbliżającym się okresem jesienno–zimowym związanym z sezonowymi migracjami ptaków dzikich, sprzyjającym rozwojowi zakażeń wysoce zjadliwej grypy ptaków, groźnej choroby pustoszącej stada drobiu, zwracam się z uprzejmą prośbą o polecenie gminnym zespołom zarządzania kryzysowego rozpropagowania wśród ludności informacji o konieczności zgłaszania właściwym terytorialnie powiatowym lekarzom weterynarii przypadków znalezienia zwłok ptaków związanych ze środowiskiem wodnym (kaczek, gęsi, łabędzi, mew, rybitw) oraz ptaków drapieżnych. Jest to związane z ciągłym zagrożeniem wystąpienia grypy ptaków. Choroba ta występuje sezonowo (późna jesień, zima, wczesna wiosna), a jej rezerwuarem są właśnie ww. ptaki. Zawleczenie choroby do gospodarstw utrzymujących drób skutkuje olbrzymimi stratami gospodarczymi (odszkodowania, koszty likwidacji, jak też skutki wstrzymania handlu drobiem i produktami z drobiu). Pozostawianie w środowisku zwłok ptaków padłych z powodu grypy niesie ogromne ryzyko, bowiem wirus wywołujący tę chorobę szczególnie długo zachowuje swoją zjadliwość w niskich temperaturach oraz przy braku światła słonecznego, czyli w warunkach nadchodzącej aury.”