Wójt Gminy Milejewo informuje o naborze wniosków od osób zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania na sterylizację i kastrację psów i kotów z terenu Gminy Milejewo.

Dofinansowanie realizowane jest ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach konkursu „Podaj łapę” na rok 2023 na podstawie umowy numer OŚ PK-2/2023 zawartej 24.07.2023 r na kwotę 6.650,00 zł oraz środków własnych Gminy Milejewo w wysokości 7.000,00 zł. Łącznie na realizację ww. zadania przeznaczyliśmy kwotę 13.650,00 zł.

Wnioski o dofinansowanie można składać do dnia 06.10.2023 r. osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Milejewo, ul. Elbląska 47, 82-316 Milejewo (I piętro, pokój nr 18).

Dofinansowanie obejmuje:
– wizytę kwalifikującą
– wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji
– zapewnienie psu/kotu opieki pooperacyjnej do czasu wybudzenia z narkozy

W sprawach realizacji projektu prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem ds. ochrony środowiska i ochrony zwierząt Urzędu Gminy Milejewo pod numerem tel.: 55 231 22 84.

Wnioski zostaną rozpatrzone według kolejności wpływu (data, godzina) do Urzędu Gminy Milejewo.

“Podaj łapę” wniosek do pobrania