W związku z budową sklepu “Dino” oraz przebudową drogi dojazdowej i chodników
w dniach 30 sierpnia – 10 września 2023r.
nastąpi wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania ul. Elbląskiej i ul. Kopernika w Milejewie.

Czasową organizację ruchu przedłużono do 6 października 2023r.