List do Rolników, Rodziców i Opiekunów Dzieci przebywających na obszarach wiejskich,
wystosowany przez członków Komisji ds. BHP w Rolnictwie