Gmina Milejewo  otrzymała  dofinansowanie ze środków budżetu państwa na realizację wycieczek przez  Szkołę Podstawową w Milejewie  w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą ,,Poznaj Polskę” w wysokości  24.973,12 zł.

Przyznawane przez Ministra środki finansowe przeznaczane zostały  na dofinansowanie 2 wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra, które miały pomóc w poznawaniu naszego dziedzictwa narodowego, kulturowego oraz naukowego przez dotarcie do ciekawych miejsc, postaci, zabytków.