EPWiK Sp. z o.o. informuje, że w związku z  planowanymi pracami prowadzonymi na SUW Pagórki
w dn. 12.06.2023  do 16.06 2023
mogą wystąpić  braki wody lub pogorszenie jakości wody
na terenie gm. Tolkmicko i gm. Milejewo
W wyniku prowadzonych prac może wystąpić okresowe pogorszenie parametrów wody.
W przypadku wystąpienia takiego zjawiska prosimy informować Pogotowie Techniczne  – tel.994.
Za wszelkie utrudnienia w dostawie wody EPWiK Sp. z o.o. przeprasza.