Urząd Gminy w Milejewie informuje, że wnioski o preferencyjny zakup węgla

należy złożyć do Urzędu Gminy w Milejewie

do dnia 17 kwietnia 2023r.

Zakupiony węgiel zostanie rozdystrybuowany do końca kwietnia br.