Pismo Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie dotyczące przywrócenia obowiązku posiadania uprawnień dotyczących posiadania szkoleń z zakresu środków ochrony roślin oraz okresowych badań sprzętu do stosowania środków ochrony roślin.

Pismo