Wójt Gminy Milejewo zaprasza wszystkie pary małżeńskie,
które są zameldowane na pobyt stały w na terenie Gminy Milejewo
i zawarły związek małżeński w 1973 roku  do składania wniosków o nadanie
Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

Wniosek mogą złożyć zarówno jubilaci, jak i ich rodziny.
„Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” jest nagrodą dla osób,
które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim.

 

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Milejewo do 20 lutego 2023r.

Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 55 231 22 84 wew. 33

WZÓR WNIOSKU