Uwaga Rolnicy!

Wszystkich rolników zainteresowanych odbyciem kursu chemizacyjnego podstawowego i uzupełniającego
w Zespole Doradców w Elblągu prosimy o kontakt z doradcą pod numerem telefonu

 665-893-230