EPWiK Sp. z o.o. informuje, że w związku z  planowanymi pracami prowadzonymi na sieci wodociągowej
w dn. 20.01.2023 / piątek
/ pozbawieni dostawy wody będą odbiorcy miejscowości :
– m.MILEJEWO (ul.Stawowa, Kościelna, Cicha, Lipowa, Elbląska);
– m. MAJEWO.
Przewidywany czas pracy w godz. 08.00 – 16.00 (może ulec skróceniu lub wydłużeniu – w drugim przypadku EPWiK dostarczy wodę beczkowozem).
W wyniku prowadzonych prac może wystąpić okresowe pogorszenie parametrów wody.
W przypadku wystąpienia takiego zjawiska prosimy informować Pogotowie Techniczne  – tel.994.
Za wszelkie utrudnienia w dostawie wody EPWiK Sp. z o.o. przeprasza.