Gmina Milejewo rozpoczęła procedurę dystrybucji węgla dla mieszkańców.

Pomiędzy Gminą Milejewo a PGE Paliwa Sp.z.o.o. z siedzibą w Krakowie podpisana została umowa na dostawę węgla w dwóch sortymentach tj. groszek i orzech. Do umowy załączone zostały certyfikaty jakości zamawianego węgla, zgodnie z którymi wielkość ziaren węgla „Groszku” wynosi od 8mm do 25mm. Wielkość taka spełnia wymagania dla ekogroszku.

Po odbiorze węgla przeznaczonego dla mieszkańców naszej Gminy z wyznaczonego terminala przeładunkowego w Braniewie, w opinii Urzędu Gminy Milejewo
oraz Terminala Portowego Elbląg Sp.z.o.o., który został wybrany do prowadzenia dystrybucji jakość węgla który otrzymaliśmy nie jest zadowalająca ze względu na zbyt dużą zawartość miału.

W związku z powyższym została złożona reklamacja, a sprzedaż węgla groszku jest wstrzymana. O wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz rozpoczęciu sprzedaży groszku poinformujemy mieszkańców niezwłocznie.

Węgiel orzech sukcesywnie trafia do mieszkańców, którzy złożyli wnioski i dokonali wpłat.

wniosek o preferencyjny zakup węgla