Od 16 listopada 2022r.
mieszkańcy Gminy Milejewo
mają możliwość złożenia wniosku na zakup węgla

Informujemy, że od 16.11.2022 r. mieszkańcy Gminy Milejewo mogą składać wnioski na zakup węgla po preferencyjnych cenach.

Wnioski o zakup preferencyjny węgla można składać:

  • w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy Milejewo,
  • drogą elektroniczną przez e-PUAP (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym),
  • pocztą tradycyjną.

Węgiel w preferencyjnej cenie we wskazanym składzie będą mogły zakupić osoby, które:

  1. są uprawnione do otrzymania dodatku węglowego,
  2. złożą wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
  3. nie nabyły paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023,
    po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej 1,5 tony w roku 2022r.

Zakup węgla będzie się odbywał w II transzach:

I transza – 1,5 tony – do dnia 31 grudnia 2022 roku,

II transza – 1,5 tony – od dnia 1 stycznia 2023 roku.

W przypadku drugiej transzy nowe wnioski będą przyjmowane od dnia 1 stycznia 2023 roku.

 

Cena węgla dla naszych mieszkańców wynosi 1890,00 zł za tonę.

 

Po pozytywnej weryfikacji wniosku, wnioskodawca otrzyma telefonicznie informację o konieczności uiszczenia opłaty. Następnie otrzyma zaświadczenie wydane przez tutejszy urząd. Pracownik składu węgla zajmującego się dystrybucją skontaktuje się w celu umówienia terminu dostawy. Podczas odbioru węgla pracownik składu poprosi o przekazanie otrzymanego wcześniej zaświadczenia.

UWAGA: Do ceny węgla nie wlicza się kosztów transportu. Koszt transportu węgla ze składu do gospodarstwa domowego ponosić będzie mieszkaniec.

Sprzedaż węgla będzie realizowana na podstawie przepisów Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236).

wniosek_o_preferencyjny_zakup_wegla