INFORMACJA

 

Wójt Gminy Milejewo podjął działania mające na celu umożliwienie mieszkańcom Gminy Milejewo zakup węgla po cenach preferencyjnych.

W związku z koniecznością ustalenia przybliżonej liczby gospodarstw domowych zainteresowanych preferencyjnym zakupem węgla, proszę Mieszkańców Gminy Milejewo o złożenie informacji o zamiarze zakupu, zgodnie z ustalonym wzorem dostępnym na stronie internetowej www.milejewo.pl oraz w Urzędzie Gminy Milejewo.

Informacja ta ma na celu jedynie dokonanie wstępnej analizy zapotrzebowania.

Według projektu ustawy, węgiel po preferencyjnych cenach, będzie przysługiwał jedynie osobom, które spełniają warunki uprawniające do otrzymania dodatku węglowego.

 

Na potrzeby gospodarstwa domowego będzie można zakupić łącznie 3 tony:
w tym roku do 1,5 tony oraz kolejne 1,5 tony węgla w 1 kwartale 2023 roku,
chyba że ostatecznie uchwalone przepisy będą stanowiły inaczej.

Cena za 1 tonę węgla nie powinna przekroczyć 2000,00 zł.

(ostateczna cena zostanie ustalona po uchwaleniu przepisów).

 

Informacje należy składać w Urzędzie Gminy Milejewo, ul. Elbląska 47 osobiście
lub przesłać ją drogą mailową na adres: ugmilejewo@elblag.com.pl  w terminie
do dnia 4 listopada 2022r.

W cenę nie są wliczone koszty transportu zakupionego węgla
ze składu opału do gospodarstwa domowego.

 

WZÓR INFORMACJI:

Wzór WORD

Wzór PDF