Informacja dotycząca funduszu inwestycji sołeckich w roku 2023

                Gmina Milejewo informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 71/2022 Wójta Gminy Milejewo z dnia 25 sierpnia 2022 r.
utworzony został fundusz inwestycji sołeckich.

Wysokość funduszu inwestycji sołeckich planowanego na rok 2023 wynosi 300 000,00zł.

 

Wszelkie informacje dotyczące zasad funkcjonowania i wydatkowania środków z funduszu inwestycji sołeckich znajdują się w w/w zarządzeniu.