Aktualny Harmonogram odbioru odpadów komunalnych lipiec-grudzień 2022r.  Zmiana dot. Milejewo ulica Lipowa.