Sprzęt komputerowy dla rodzin pracowników PGR.

Finalizujemy końcowy etap realizowanego przez Gminę Milejewo projektu grantowego „Wsparcie dzieci  z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Od 7 lipca 2022 roku  zapraszamy do Urzędu Gminy w Milejewie uprawnionych mieszkańców naszej gminy do podpisania przygotowanych umów darowizny i odbiór nowych laptopów wraz z oprogramowaniem.

Na terenie naszej Gminy uprawnionych do takiej formy wsparcia jest 80 uczniów, którzy wg ustalonej kolejności, po wcześniejszym zawiadomieniu telefonicznym o terminie odbioru, powinni przybyć wraz z rodzicami / opiekunami prawnymi do pokoju nr 13 w Urzędzie Gminy Milejewo, ul. Elbląska 47.

Przypominamy o zabraniu ze sobą aktualnego dokumentu tożsamości.

Jest to kolejny program wsparcia w rozwoju cyfrowym na terenie Gminy Milejewo.